Wij zijn een Protestantse wijkgemeente in Gouda

Hoe we willen zijn blijkt uit deze drie woorden: bezield, betrokken en open. Meer kun je lezen in ons beleidsplan en in de profielschets van onze wijkgemeente.

Ontmoetingskerk

In de naam Ontmoetingskerk komen de kernwoorden bij elkaar. De kerk als plek om de ontmoeting met God te vieren en ons verlangen om voor allerlei mensen op deze plek in Gouda-Oost een ontmoetingsplek te zijn. 

vacant

Onze wijkgemeente is sinds april 2022 vacant . In de wekelijkse diensten gaan gastpredikanten voor.